Exclusive teen sex here on free sex tube pornlux.com. เบื่อกับข้อความการเปิดใช้งานที่รบกวน? ลืมกันไปกับ Kmspico - เพื่อนคู่ความช่วยเหลือของคุณในการเปิดใช้งานโปรแกรมโดยไม่มีการแจ้งเตือนที่ไม่จำเป็น!

กับ KMSAuto การเปิดใช้งานโปรแกรมจะง่ายและไม่มีความยุ่งยาก

การส่งคืนสินค้า / รับประกันสินค้า (Refund / Guarantee)

ได้รับสินค้าผิด หรือสินค้าที่ได้รับไม่ได้คุณภาพส่งคืนได้อย่างไร?

  • บริษัทรับประกันสำหรับสินค้าที่จัดส่งไม่ถูกต้อง, หรือคุณภาพสินค้าที่มีปัญหาจากการบรรจุภัณฑ์ โดยสินค้าต้องอยู่ในลักษณะยังไม่ได้ทำการเปิดเท่านั้น โปรดติดต่อพนักงานของเราในการส่งคืนสินค้าที่ 094-942-5651/081-877-6247

*บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันสินค้าเป็นกรณีไป

สินค้าที่ได้รับเสียหาย มีการรับประกันหรือไม่?

  • ตรวจสอบสินค้าของท่านเมื่อได้รับจากพนักงานผู้ส่งว่ามีความเสียหายหรือไม่ หากพบว่าสินค้ามีความเสียหาย โปรดปฎิเสธการรับสินค้าและส่งคืนกับพนักงานผู้ส่งทันที แต่หากท่านรับสินค้าไปแล้ว ท่านสามารถติดต่อเราที่ 094-942-5651/081-877-6247 เพื่อแจ้งกรณีสินค้าชำรุด และดำเนินการเรื่องการเปลี่ยนสินค้า หรือคืนเงินหากสามารถยืนยันกับฝ่ายตรวจสอบว่ากรณีความเสียหายเกิดขึ้นจากทางเรา